Velkommen til samtale

ansvar   aksept   utvikling   tillit   behov   valg   støtte   her-og-nå   relasjon   erfaring   oppmerksomhet   tilstedeværelse

Endring kan skje når du er den du er, ikke den du ønsker å være

- Beisser

Heading

Book time

Trykk på ikonet for å gå til booking.

Avbestilling av time må gjøres 24 timer i forveien, på sms eller mail. Ikke avbestilt time belastes fullt ut.

Pris

En terapitime varer i 60 minutter og koster kr. 950,-. 

Studenter med gyldig studentbevis, kr. 700,-

Betaling kun via faktura.

Åpningstider

Kontor: Mandag, tirsdag og onsdag, kl. 16.30 - 21.30. 

Videokonsultasjon: Mandag til fredag, kl. 16.30 - 21.30.

Trenger du henvisning?

Henvisning er ikke nødvendig. Ta kontakt for en uforpliktende samtale, eller book time her.

Hva er gestaltterapi?

Gestaltterapi

Gestaltterapi bygger bl.a. på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell fenomenologisk filosofi, og er en retning innen den humanistiske psykologien som ble grunnlagt av det tyskfødte ekteparet Laura og Fritz Pearls sammen med amerikaneren Paul Goodman på slutten av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet i USA. Gestaltterapi er en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger idag.

Gestaltterapi er en prosess og relasjonsbasert terapi hvor terapeuten er opptatt av hele mennesket; både tanker, følelser og kropp. Gestaltterapeuten hjelper deg til å bli oppmerksom på egne følelser, tanker og kroppsfornemmelser, reaksjoner og handlinger. Ved å fordype deg i hva som skjer med deg – og mellom deg og andre, får du en mulighet til å oppdage valg, hvordan du selv bidrar, hvordan du påvirker og påvirkes.

I gestaltterapi er det en grunnleggende ide at hvert menneske, innenfor de begrensninger livet gir, selv er ansvarlig for sine valg og handlinger, og at endring kan skje når du klarer å være den du er, ikke den du ønsker å være. Det legges vekt på å bevisstgjøre egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at du tydeligere, uten å bli fortolket eller dømt, kan se deg selv og dine valg. Gjennom økt oppmerksomhet kan du tydligere se begrensninger og muligheter, og dermed ta valg som er hensiktsmessige.

Gestaltterapeuten støtter og anerkjenner det som oppstår i terapirommet - her og nå, og er aktivt deltakende i endringsprosesser.

Ordet gestalt er tysk og kan oversettes til ”et meningsfylt hele” eller et komplett mønster.

Du kan lese mer om gestaltterapi her.

Norsk Gestaltterapeut Forening
Norsk Gestaltterapeut Forening

Foreningens arbeid er å lage gode rammevilkår for gestaltterapeuter og bidra til å sikre kvalitet for terapeut og klienter av MNGF terapeuter.

Norsk Gestaltterapeut Forening

Foreningens arbeid er å lage gode rammevilkår for gestaltterapeuter og bidra til å sikre kvalitet for terapeut og klienter av MNGF terapeuter.

Individualterapi

I terapi legges det vekt på dialog, og at klient og terapeut har et likeverdig forhold. Jeg som terapeut møter deg med åpenhet, respekt og støtte.

Les mer ...

Videokonsultasjoner

Dersom du ikke har mulighet til eller ønsker å komme på kontoret tilbyr jeg videokonsultasjon. Taushetsplikt og personvern er ivaretatt. Du kan booke time i kalenderen og jeg tar kontakt med deg for å avtale det praktiske.

---

(Åpningstid: mandag til fredag, kl. 16.30 – 21.30).

Eksempler på tema i terapi:

Vanskelige følelser som sorg, sinne, angst, skam.

Behov for støtte i en vanskelig situasjon

Vanskelige eller konfliktfylte relasjoner

Selvfølelse, selvtillit

Personlig utvikling og vekst gjennom å bli kjent med egne ressurser

Vanskeligheter i kommunikasjon og samspill med omgivelsene

Livskriser

Stress, uro

Samlivsproblemer

Om meg

Om meg

Jeg er 46 år og utdannet som Gestaltterapeut MNGF ved Norsk Gestalt institutt Høgskole, en privat høgskole med offentlig godkjent eksamensrett (Nokut).  Se MNGF-bevis her. 

Min grunnutdanning er sosionom med videreutdanning innen rusproblematikk, ledelse og mindfulness. Jeg er i tillegg kurslederkandidat i ”Førstehjelp ved selvmordsfare” i regi av Vivat.

Jeg har 17 års erfaring i å arbeide med mennesker i ulike livssituasjoner/kriser gjennom mitt arbeid i sosialtjenesten, støttesenter for kriminalitetsutsatte og psykiske helsetjenester. Herav 12 års erfaring som leder med personalansvar og fagansvar, herunder veiledning av ansatte/studenter.

Mellommennesklig forståelse og prosesser har alltid interessert meg. Gjennom å utforske hvordan påvirkning skjer i relasjoner har jeg oppdaget flere muligheter som gir rom for endring, personlig vekst og utvikling. Min erfaring er at ved å øke innsikt om meg selv i samspill med andre kan krevende situasjoner oppleves mer håndterbare.

Gjennom å erfare, og se med nye øyne hvordan omgivelsene påvirker hvordan jeg opplever å være meg, og hvordan jeg påvirker omgivelsene, har jeg fått innsikt i hvordan jeg tilpasser meg i ulike situasjoner.

Som terapeut er jeg opptatt av relasjon, og vil møte deg med respekt og aksept for din situasjon.

Jeg er organisert i Norsk Gestaltterapeut forening, underlagt etiske retningslinjer og går jevnlig i veiledning.

Velkommen til mitt kontor sentralt i Bergen.  

Janne-Grethe Stigedal

Gestaltterapeut NGF

Ta kontakt ved spørsmål

952 15 294
Lodin Leppsgate 2B (6. ETG), 5003 BERGEN
Orgnr 923 620 524

Personvernerklæring

Vi bruker cookies for at nettstedet skal fungere bra.
Trykk vis mer for å lese om personvern og cookies